Kan een VvE geld lenen? Meestal is het antwoord ja. Dat is bijvoorbeeld als er onderhoud verricht moet worden en er onvoldoende geld in kas is. Het alternatief is om het onderhoud uit te stellen of om de VvE-leden om een extra bijdrage te vragen. Een VvE-lening is bij de meeste VvE’s echter ook mogelijk. Niet alle banken zijn echter bereid om een lening aan een VvE te verstrekken. 

Een VvE-lening is een overeenkomst. Meestal wordt een lening aangegaan voor meerdere jaren. Wat de modelreglementen hierover zeggen is bepalend. Let
op: het gaat hier om leningen voor noodzakelijk onderhoud.