Onze beheersactiveiten verrichten wij zowel voor particuliere klanten als voor bedrijven, door een ervaring van meer dan 20 jaar in het beheer van VvE’s bent u bij ons verzekerd van duidelijk advies en een slagvaardig optreden. Bij ons bent u geen kosten voor activering verschuldigd ingeval van een slapende Vereniging van Eigenaren. Bestaande VvE´s worden geen opstartkosten berekend.

Onze crediteuren- en debiteurenadministratie

Wij verzorgen zorgvuldig de vereiste administratieve taken.

Deze bestaan onder andere uit het advies over en de verzorging van benodigde verzekeringspakketten.

Takenpakket A1

 • Daarbij: De verwerking van mutaties in de eigenaren bezetting.
 • Het begroeten van nieuwe eigenaren met een informatieve map.
 • Het op schrift stellen van de algemene ledenvergaderingen en het verspreiden van de notulen.
 • Het inrichten van het huishoudelijk reglement.
 • De beoordeling van en het afsluiten van contracten voor onderhoud.
 • Inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel, waarbij de wetgeving nauwgezet gevolgd wordt.
 • Het beoordelen van de eerdere jaarrekening(en).
 • Het verzorgen van de complete debiteuren administratie.

Ook kunt u terecht voor een professionele benadering van de financiële materie.

Takenpakket A2

 • Het opstellen van de jaarrekening.
 • De incasso van de maandelijks verschuldigde service kosten.
 • Het opstellen van de bijdrage nota.
 • Incasso activiteiten ingeval van wanbetaling.
 • Volledig verzorging van de begroting.
 • Prolongatie van de maandelijkse bijdragen.
 • Beheer van de kleine kas.

Ook voor bouwkundige ondersteuning zijn wij uw aangewezen partner.

Takenpakket B1

Wij verzorgen het periodiek technisch- en vervangingsonderhoud.

 • Wij sporen de leden aan tot het plegen van intern onderhoud.
 • Voor het periodiek en incidenteel onderhoud schakelen wij vooraanstaande bedrijven in.
 • Voor elke opdracht verzorgen wij de offertes.
 • Bij schades verzorgen wij de afwikkeling.
 • Ook voeren wij taxaties uit volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Takenpakket B2

Wij hebben ons mede gespecialiseerd in het geven van bouwkundige en technische adviezen. Ook voor het ontwerp van een meerjarig onderhoudsplan en de bijbehorende begroting bent u bij ons aan het juiste adres.

Ingeval van calamiteiten zijn wij 24/7 intermediair voor betrokkenen als politie, brandweer, taxateurs, gemeentes en uiteraard de eigenaren.

Taxaties

Als er iets gebeurt met uw pand is het belangrijk dat de kosten voor herstel gedekt zijn. Om een VvE-opstalverzekering af te sluiten hebt u de herbouwwaarde van uw pand nodig. Die herbouwwaarde wordt bepaald door middel van een taxatie. Een te lage taxatie leidt vaak tot onderverzekering: dan krijgt u bij een calamiteit minder uitgekeerd dan u nodig hebt. Bij een te hoge taxatie bent u oververzekerd: dan betaalt u te veel premie en u krijgt nooit meer dan het bedrag van de werkelijke waarde. Uw verzekeraar geeft aan hoe vaak een gebouw getaxeerd moet worden. Zes jaar is hierin gebruikelijk, maar soms staat in de polis vijf of tien jaar. Om zeker te weten dat u goed verzekerd bent!

Eigenaarsbelang

Alles wat aard-, en nagelvast aan de woning is bevestigd, wordt meestal verzekerd via een opstalverzekering. Een uitzondering zijn woningverbeteringen zoals verlijmde hardhouten vloeren, stucwerk, badkamer, keuken, antennes en zonwering. Al die woningverbeteringen kunt u opnemen in de opstalverzekering via het eigenaarsbelang. Dan zijn alle aangebrachte (soms kostbare) verbeteringen gewoon meeverzekerd en krijgen de eigenaars dus het werkelijke bedrag terug voor hun high-end keuken, badkamer etc.

Actualiseren meerjarenonderhoudsplan

Sinds januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Dit kan op drie verschillende manieren. Bijvoorbeeld door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren. Een betere methode is reserveren op basis van een MJOP. Dan weet u immers precies welk onderhoud moet gaan plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn. U reserveert dan niet te veel (iedere eigenaar betaalt belasting over zijn aandeel in het reservefonds!), dus ook zeker niet te weinig.

Een gratis oriëntatiegesprek?

Onze VvE-specialisten zijn hier dagelijks mee bezig en helpen ook u graag met het beantwoorden van al uw vragen. Zo weet u direct welke VvE-verzekering goed passende is.

U kunt ons bellen op 06 343 07 527.

Onze VvE-specialisten helpen u graag verder.