Stel je woont in een leuke dubbele bovenwoning maar er komt een kleintje  aan en je wilt graag verhuizen naar een huis met een tuin. En daarom wil je het appartement verkopen. Je hebt een keer gehoord dat dan je vereniging van eigenaren actief moet zijn maar tot nog toe is dat er niet van gekomen.

Het hebben van een actieve VvE is al jaren verplicht, maar er was tot 1 januari 2018 feitelijk geen controle op. In samenspraak met de overheid hebben banken toen besloten naleving af te gaan dwingen op het moment dat een koper een hypotheek wil afsluiten. Woon je al jarenlang in een appartement met een kleine inactieve (soms niet eens in de Kamer van Koophandel ingeschreven) VvE en heb je geen verhuisplannen; dan verandert er niets voor je. Al loop je ook nu al risico dat je bij schade aan de opstal maar voor een deel wordt schadeloosgesteld! Zeker wanneer eigen plannen ontstaan voor kopen elders of buren met verkoopplannen veranderd dit alles. De af te sluiten opstalverzekering is slechts één van de vijf af te wikkelen zaken voor het opstarten van een actieve VvE.

Wat is een VvE modelreglement precies?

De VvE heeft een splitsingsakte. In de splitsingsakte staat beschreven welk modelreglement gebruikt wordt. Vanaf 1972 is dit reglement bestaand. Het meest recente modelreglement is van 2021. Deze is speciaal gemaakt voor kleine VvE’s (tot ongeveer 6 appartementsrechten).

De splitsingsakte is eigenlijk een soort grondwet van de VvE. 

In de splitsingsakte wordt vervolgens verwezen naar een modelreglement. Zo kan bijvoorbeeld in een splitsingsakte staan dat het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 1992 van toepassing is.
Soms wordt een modelreglement zonder verandering toegepast in de splitsingsakte, maar in de splitsingsakte kunnen ook wijzigingen staan opgenomen ten opzichte van het van toepassing zijnde modelreglement. 

Modelreglement van de KNB.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is de beroepsorganisatie van notarissen in Nederland. Niet voor elke VvE hoeft steeds weer een reglement te worden opgesteld. Hierin voorziet de KNB. Een appartementencomplex is dus gesplitst in appartementsrechten. De notaris kan dan zo een standaardmodelreglement gebruiken. Het reglement van de VvE maakt een deel uit van de splitsingsakte.

Is het modelreglement standaard van kracht?

Het modelreglement is van toepassing wanneer dit staat beschreven in de splitsingsakte. De notaris past de tekst waar nodig aan. Er kan ook gekozen worden om aan te geven wanneer van een artikelen wordt afgeweken.

Zo kan er beschreven staan in een modelreglement dat “een op-, aan of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden”.

In het reglement kan dan worden aangevuld dat:

Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd: ‘de eigenaren van appartementsindex 10 hoeft geen toestemming aan de leden te vragen voor de montage van een terrasscherm.’

Welke modelreglementen zijn er?

Er zijn meerdere modelreglementen beschikbaar, namelijk:

  • Samenvatting Reglement Kleine VvE’s;
  • Kleine VvE’s 2021;
  • Modelreglement 2017;
  • “” 2006;
  • “” Ondersplitsing 2006;
  • “” 1992;
  • “” 1983;
  • “” 1973.

Het onder splitsingsreglement 2006 is bedoeld voor VvE’s met een hoofdsplitsing en één of meerdere onder splitsingen.

Welk modelreglement is van toepassing?

Wanneer de splitsingsakte wordt gewijzigd kan een nieuw modelreglement gekozen worden. De keuze is vrij welk reglement gekozen wordt en er is dus geen samenhang tussen het gekozen reglement en bijvoorbeeld de opleverdatum van het wooncomplex.